Pracovníci

lékař MUDr. Radoslav Bureš

Vzdělání

Lékařská fakulta UK v Plzni 1993-1999 obor všeobecné lékařství

Praxe

ORL oddělení Nemocnice Děčín 1999-2013 (od.r.2005 jako zástupce primáře)
Atestace v ORL oboru 2002
Licence pro výkon samostatného povolání 2005

Specializované kurzy

operační kurz chirurgie slinných žlaz doc.Stárek FN Olomouc
operační kurz středoušní chirurgie prof. Klačanský FN Olomouc
operační kurz endoskopické nosní chirurgie doc. Vokurka FN Hr. Králové
specializační stáž ORL klinika FN Motol Praha
kurz robotických operací systémem daVinci Strassbourg, Francie
držitel diplomu celoživotního vzdělávání 2007, 2012 Člen ČLK, ČSL JEP, SAS

zdravotní sestra Dana Svobodová

Vzdělání

Střední zdravotnická škola Ružomberok 1979-1983

Praxe

zdravotní sestra instrumentářka pro sálový provoz Nemocnice Děčín 1985-1996 registrovaná v Asociaci sester s povolením samostatného výkonu povolání